Antifoltercomité van de Raad van Europa eist snel minimale dienstverlening in de gevangenissen

Het Europese Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) veroordeelt België op 13 juli 2017 in een openbare verklaring. Een dergelijke berisping is zeer uitzonderlijk: “Het Comité heeft de afgelopen 27 jaar veel bezoeken aan de 47 lidstaten van de Raad van Europa uitgevoerd en nooit eerder heeft het een vergelijkbaar fenomeen waargenomen, zowel qua omvang als voor wat betreft de risico’s die er aan verbonden zijn.”

Gedetineerden riskeren bij stakingen in de gevangenis een onmenselijke of vernederende behandeling. Hun gezondheid en hun leven is in gevaar en de veiligheid van de instellingen is niet gewaarborgd. In het rapport roept het CPT de Belgische overheid en de sociale partners op om snel werk te maken van de minimale dienstverlening. Er moet ook bijzondere aandacht zijn voor de kwetsbare groep van geïnterneerden, die zich ook zonder staking al in mensonterende omstandigheden bevinden.

 De federale Ombudsman wees in zijn jaarverslagen 2015 en 2016 op de mensonterende toestanden bij stakingen. De gevangenen kregen onvoldoende toegang tot hygiëne en medische zorg. Ze hadden honger en bleven dagenlang de klok rond opgesloten zonder wandeling. Ze konden ook geen contact meer houden met de buitenwereld via telefoon of door bezoek van een advocaat of een familielid.

Ondanks het engagement van de overheid om snel tot een oplossing te komen, zijn er een jaar na de grote gevangenisstaking van april tot juni 2016 waarop de situatie een hoogtepunt bereikte, nog steeds geen maatregelen getroffen. De federale Ombudsman ondersteunt de dringende oproep van het CPT in het belang van de menselijke waardigheid en de veiligheid van de gevangenen en het personeel.

gepost op: 14/07/2017