Coronavirus : kantoren en permanenties federale Ombudsman heropenen op 15 juni

Bureaux du Médiateur fédéral
© Lusobati


Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, moesten we onze kantoren sluiten voor het publiek en onze 12 permanenties in uw buurt tijdelijk stoppen. Maar we bleven u helpen en waren beschikbaar per telefoon en via internet.

Vanaf maandag 15 juni kunt u opnieuw een medewerker van ons team ontmoeten om uw probleem persoonlijk toe te lichten. Dit kan echter enkel op afspraak en als u de gezondheidsvoorschriften naleeft.

Enkel de federale overheidsdiensten

Ga na of uw probleem te maken heeft met een federale overheidsdienst voor u ons contacteert. Het gaat bijvoorbeeld om een overheidsdienst die bevoegd is voor:
- de belastingen (FOD Financiën)
- uw uitkeringen als persoon met een handicap (FOD Sociale Zekerheid), werkloosheidsuitkeringen (RVA of HvW) of uitkeringen wegens ziekte of invaliditeit (Riziv),
- uw nummerplaat (DIV),
- uw sociale bijdragen als zelfstandige (RSVZ);
- uw verblijfsvergunning (Dienst Vreemdelingenzaken).

Als u twijfelt welke overheidsdienst bevoegd is voor uw probleem, kunt u ons gratis bellen op het nummer 0800.99.962 of mailen op contact@federaalombudsman.be

Maak eerst een afspraak

Ondervindt u een probleem met een federale overheidsdienst, bel dan eerst ons gratis nummer  0800 99 962 of mail ons op contact@federaalombudsman.be om een afspraak te maken.

We bekijken dan samen hoe we u concreet kunnen helpen. Als we uw probleem niet vanop afstand kunnen oplossen of indien u liever persoonlijk  iemand van ons team ontmoet, dan plannen we voor u een afspraak in ons kantoor in Brussel of tijdens één van onze permanenties dichter bij u in de buurt. Enkel in Brugge en Hasselt zijn voorlopig nog geen afspraken mogelijk.

Bereid uw afspraak voor

We kunnen u het beste helpen als u uw afspraak voorbereidt.

- Verzamel alle documenten over uw probleem (brieven van de federale overheidsdienst waarover het gaat, dossiernummer, alle e-mailverkeer, …).
- Neem bij voorkeur een identiteitsdocument mee (identiteitskaart, paspoort, verblijfsvergunning, …).
- Kom alleen. Een kind of een vertaler kan wel meekomen. Indien u als persoon met een handicap een begeleider nodig hebt, kan die ook meekomen.  
- Bent u ziek, annuleer dan uw afspraak of maak een nieuwe afspraak via het gratis telefoonnummer  0800.99.962 of mail contact@federaalombudsman.be.

Leef de gezondheidsvoorschriften na

We hebben verschillende maatregelen genomen om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen. Hebt u een afspraak in onze kantoren in Brussel of tijdens één van onze 12 permanenties in uw buurt, dan vragen we  u de gezondheidsmaatregelen na te leven. Volg ook de richtlijnen die ter plaatse gegeven worden.

- Draag een mondmasker, dat is verplicht. Hebt er geen, vraag er dan één aan onze medewerker.
- Ontsmet uw handen bij het binnenkomen. Er is ontsmettende handgel voorzien.
- Hou 1,5m afstand van andere personen.
- Wacht uw beurt af.

Voor uw gezondheid worden bijkomende maatregelen genomen :
- aan het onthaal staan er schermen uit plexiglas,
- de kantoren, meubels en benodigheden worden vaker schoongemaakt,
- in de mate van het mogelijke zullen bezoekers die binnenkomen en buiten gaan elkaar niet kruisen.


gepost op: 12/06/2020