De federale Ombudsman helpt personen met een handicap om hun rechten te krijgenDe federale Ombudsman zoekt oplossingen voor individuele problemen maar zoekt samen met de federale overheidsdiensten ook structurele oplossingen voor terugkerende problemen.

Hij behandelt dossiers van mensen met een handicap die een probleem hebben met hun uitkering of parkeerkaart maar het kan even goed gaan over een probleem met de belastingaangifte, aanvragen van een nummerplaat of een paspoort, het sociaal tarief energie, enz.


Kwaliteitsvolle dienstverlening

Ook burgers met een handicap moeten kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening van de overheid. De vlotte bereikbaarheid hoort daarbij. Overheidsdiensten moeten zowel per telefoon, online als fysiek bereikbaar zijn.

Digitale dienstverlening kan het leven makkelijker maken voor heel wat burgers, maar het gebruik van de online diensten mag niet leiden tot het inperken van bepaalde rechten. De overheid moet haar diensten via verschillende kanalen toegankelijk maken en altijd de mogelijkheid bieden tot direct en menselijk contact. De federale Ombudsman besteedde hier aandacht aan in zijn Jaarverslag 2018 en blijft het thema verder opvolgen.

Lees de getuigenis van Emma


Armoede en handicap

Heel wat personen met een handicap leven in armoede. Soms blijken administratieve procedures in de praktijk onrechtvaardig in die zin dat burgers die het al financieel moeilijk hebben nog verder in de problemen geraken.

Dat was bijvoorbeeld het geval bij de invordering van schulden door de FOD Financiën. Na een onderzoek en een reeks aanbevelingen van de federale Ombudsman ging de FOD Financiën aan de slag om zo rechtvaardig mogelijk de fiscale schulden te innen, met oog voor de kwetsbare groepen.

Lees het onderzoek en de aanbevelingen “Fiscale schulden”


Meer nieuws over personen met een handicap

Personen met een handicap: geen risico meer om de verhoging van de tegemoetkoming te verliezen
Personen met een handicap ontvangen sociaal tarief met retroactieve werking
Personen met een handicap verliezen centen


gepost op: 03/12/2019