Een alternatief voor opsluiting van gezinnen
In 2008 werden kinderen opgesloten in het centrum 127 te MelsbroekDe Belgische ervaringen met open terugkeerhuizen wekken de aandacht van andere landen, waaronder Frankrijk, die op zoek zijn naar alternatieven voor de detentie van gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal op het grondgebied verblijven.

De Franse ‘Défenseure des enfants’ – en in die hoedanigheid adjunct van de Franse Ombudsman - wenste samen met de federale ombudsmannen één van die open terugkeerhuizen te bezoeken.


Een einde stellen aan de detentie van kinderen


Aansluitend bij het onderzoek van de federale Ombudsman naar de werking van de gesloten centra, werd in oktober 2008 begonnen met het eerste open terugkeerhuis beheerd door de Dienst vreemdelingenzaken.

Naar aanleiding van dit onderzoek had de federale Ombudsman namelijk aanbevolen om :
- een einde te stellen aan de opsluiting van kinderen in gesloten centra;
- ingerichte individuele leefeenheden (bed, lavabo, douche, wc, keuken) ter beschikking te stellen aan gezinnen;
- de opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen te schrappen uit de wet van 15 december 1980.


Van pilootproject naar volwaardig alternatief


Aanvankelijk gelanceerd als pilootproject voor gezinnen die zich op het grondgebied bevinden, werd het concept open terugkeerhuizen geleidelijk uitgebreid naar alle gezinnen, ook deze die aan de grens tegengehouden werden. Gedurende hun verblijf in een terugkeerhuis worden de gezinnen bijgestaan door een coach. Sinds de start van het project verbleven al 314 gezinnen in deze open terugkeerhuizen.

Sinds begin dit jaar bepaalt de wet uitdrukkelijk dat een gezin met minderjarige kinderen in principe niet meer mag opgesloten worden, tenzij in allerlaatste instantie en enkel in een plaats aangepast aan de specifieke noden van het gezin.

 

gepost op: 14/05/2012