Hoe staat het met de inschrijving van mijn voertuig ?


Volg online de evolutie van uw aanvraag tot inschrijving


Telefoneren naar de DIV of aandringen bij uw verzekeringsagent hoeft niet meer. Met het nieuwe informaticasysteem van de DIV kan iedereen online de stand raadplegen van zijn aanvraag tot inschrijving of schrapping, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Snel en makkelijk

Het volstaat om te surfen naar de website van de DIV en door te klikken op de knop rechts “Mijn voertuig, mijn plaat".

Vul uw gegevens in en u ziet de stand van uw aanvraag.

Vertraging bij de DIV

Sinds begin mei veroorzaakte de nieuwe informaticatoepassing DivNew ernstige vertragingen en achterstand bij de aanvragen tot inschrijving en schrapping. Logisch gevolg : een toevloed van ontevreden burgers met vragen om uitleg aan de loketten en telefoons van de DIV. Een adequaat antwoord bleef meestal uit.

De vertragingen zijn gedeeltelijk weg gewerkt, en nu kan elke aanvrager op zijn minst de datum van ontvangst van de aanvraag en de evolutie van het dossier nagaan, belangrijke eerste stap naar een gerichte communicatie die rekening houdt met de terechte verwachtingen van de burger.

De vermoedelijke behandelingsduur van de aanvraag ontbreekt echter ! Deze informatie is nochtans essentieel opdat de burger zou weten waaraan zich te houden en wat te verwachten.

De federale Ombudsman vraagt aan de DIV om het publiek aanhoudend en transparant te informeren over de behandelingstermijn van een aanvraag tot inschrijving of schrapping. 

Een klacht ?

Hebt u ook een probleem met de inschrijving van uw voertuig? 
> Klop dan eerst aan bij het Callcenter van de DIV of bij de klachtendienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer
> Daarna helpt de federale Ombudsman je graag verder. Dien hier je klacht in


gepost op: 05/07/2012