Internationale dag van de migrant


Het Klein Kasteeltje als registratiecentrum voor asielzoekers © Belga


De federale Ombudsman krijgt elke dag klachten van vreemdelingen over hun administratieve situatie. Hij komt dan tussen bij federale overheidsdiensten, zoals Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, Belgische ambassades en consulaten, de FOD Buitenlandse Zaken, om het respect van hun grondrechten te bewaken.

In 2018 blijft de federale Ombudsman erg bezorgd over :
- de situatie van gezinnen die vastgehouden worden in de gesloten units van het centrum 127bis,
- de registratieprocedure van asielaanvragen,
- problemen van mensen die een visum gezinshereniging aanvragen,
- de lange behandeltermijn van visa voor studenten uit Kameroen.

 

gepost op: 18/12/2018