Klokkenluiders maximaal beschermen
Verklaring van Parijs van NEIWA

Op 3 december 2019 kwamen 11 Europese organisaties samen in Parijs. Ze werkten de Verklaring van Parijs uit, waarin ze oproepen klokkenluiders beter te beschermen. De organisaties zijn allen in hun land verantwoordelijk voor de integriteit en bescherming van klokkenluiders bij de overheid en maken deel uit van het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA).  De federale Ombudsman is één van de organisaties.

Europese richtlijn

Het NEIWA-netwerk ziet in de nieuwe Europese richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders een echte kans om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren. Ze werd officieel gepubliceerd op 26 november 2019 en de lidstaten hebben twee jaar de tijd om de regels in nationaal recht om te zetten.

De Belgische wetgeving versterken

In België onderzoekt het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman misbruiken en onregelmatigheden in de federale overheidsdiensten en beschermt het de klokkenluiders. Deze opdracht is vastgelegd in een Belgische wet die reeds voldoet aan veel van de regels van de Europese richtlijn.

Het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman stelt echter vast dat de bescherming van klokkenluiders binnen de federale overheid nog beter kan. Hoe beter de bescherming, hoe meer ambtenaren geneigd zullen zijn om feiten te melden. De Europese richtlijn is een kans om de Belgische wetgeving te versterken. De federale Ombudsman heeft heel wat expertise op dit vlak en is bereid hiertoe bij te dragen.

Lees de Verklaring van Parijs (in het Engels)


gepost op: 09/12/2019