OA 19/37 Uitwisseling persoonsgegevens van verzoekers om internationale bescherming

De federale Ombudsman beveelt aan om de nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat persoonsgegevens van verzoekers van wie het verzoek om internationale bescherming in behandeling is of aan wie ondertussen een status werd verleend, worden overgemaakt aan hun land van herkomst in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau voor belastingdoeleinden (Common Reporting Standard). 

Lees de aanbeveling OA 19/37 aan de FOD Financiën