Personen met een handicap verliezen centen


© belga

De Direct-Generaal Personen met een Handicap (DGPH), die de tegemoetkomingen en de parkeerkaarten uitreikt aan mensen met een handicap, blijft moeilijk bereikbaar en heeft nog steeds vertraging bij de behandeling van de dossiers. De oorzaak: een verandering van informaticasysteem en een reorganisatie van hun diensten.

In 2017 kreeg de federale Ombudsman bijna 600 klachten over dit onderwerp. Hij stelt vast dat door de vertraging bij deze overheidsdienst twee problemen naar boven komen.

Verlies van het sociaal tarief op de energierekening

Personen met een handicap hebben recht op een lager tarief op hun gas- en elektriciteitsrekening. In tegenstelling tot de tegemoetkoming wordt dit sociaal tarief niet retroactief toegepast.

Personen met een handicap lopen dus meerdere maanden van dit sociaal tarief mis. De vertraging van de overheidsdienst verergert dit verlies.

Verlies van hun verhoging van de tegemoetkoming

In sommige gevallen betaalt de overheidsdienst een hogere tegemoetkoming uit, als ze na een medisch onderzoek vaststelt dat de toestand van de persoon verergerd is. De problemen bij de overheidsdienst vertragen de beslissingen die ze nemen na medisch onderzoek.

Personen met een handicap moeten soms dus maanden wachten op hun verhoogde tegemoetkoming, die de verergering van hun gezondheidstoestand compenseert. Op de achterstallige tegemoetkoming of de interesten hebben ze geen recht. De verhoging van de tegemoetkoming moet worden toegekend vanaf het medisch onderzoek en mag niet afhangen van de snelheid waarmee het dossier wordt behandeld.

Oplossing hoognodig

De federale Ombudsman wees al jaren geleden op deze problemen, via aanbevelingen aan de betrokken overheidsdiensten en aan het parlement. De situatie waarin personen met een handicap zich nu bevinden, bevestigt dat het nodig is om dringend een oplossing te vinden.

Heb je ook een klacht?

Als je een probleem hebt met de Directie-Generaal Personen met een handicap:
- contacteer dan eerst hun klachtendienst
- Niet tevreden? dien dan een klacht in bij de federale Ombudsman

Heb je een ander probleem? De website www.ombudsman.be leidt je gemakkelijk naar de ombudsman die je vooruithelpt.

gepost op: 26/02/2018