Stemmen in het buitenland wordt eenvoudiger

De federale Ombudsman heeft aanbevolen om de procedure van de stemming in het buitenland aan te passen
Sommige expats konden niet aan de vervroegde verkiezingen in juni 2010 deelnemen


Door de zeer korte voorbereidingstijd bij vervroegde verkiezingen en de procedure voorzien in het Kieswetboek was de deelname voor veel Belgen in het buitenland een haast onmogelijke opdracht.

Vervroegde verkiezingen : geen kans om te gaan stemmen

Een aantal Belgen die in het buitenland verblijven konden niet deelnemen aan de verkiezing van juni 2010 en contacteerden de federale Ombudsman. Ze konden zich niet tijdig inschrijven op de kiezerslijst, werden niet op tijd ingelicht over de procedure of ontvingen hun stembiljet te laat.

De federale Ombudsman heeft aanbevolen om de procedure aan te passen in het Kieswetboek zodat ook voor Belgen in het buitenland de stemming probleemloos kan verlopen bij vervroegde verkiezingen. Het Parlement heeft zojuist het Kieswetboek aangepast in die zin.

Vereenvoudigde procedure voor expats

Voortaan zullen Belgen die in het buitenland verblijven zich slechts één keer moeten laten registreren als kiezer op het moment van hun inschrijving in de bevolkingsregisters van de ambassade of het consulaat.

Het Kieswetboek en niet meer de expat zelf bepaalt voortaan de aanhechting bij een Belgische gemeente. De gemeente waar men het laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters krijgt voorrang.

De modaliteiten en het verloop van de stemming en telling worden verbeterd. De kiezers worden eveneens aangespoord om niet meer per brief te stemmen maar via andere, veiligere en vluggere kanalen.

 
gepost op: 16/07/2012