Voor een kwalitatief penitentiair beleid


staking in de gevangenis van Leuven-Centraal © Belga

Tijdens de parlementaire debatten in de commissie Justitie gaf de federale Ombudsman zijn advies over een wetsontwerp tot aanpassing van de organisatie van de gevangenissen. Hij ging vooral in op de opleiding van het penitentiair personeel en de minimale dienstverlening bij stakingen.

Opleiding van het gevangenispersoneel

Op basis van zijn terreinervaring bevestigt de federale Ombudsman hoe bepalend de opleiding van het gevangenispersoneel is voor de dagelijkse behandeling van de gevangenen. De opleiding van die beambten is een noodzakelijke voorwaarde voor een grotere professionalisering van dit beroep, maar is slechts mogelijk als er voldoende beambten beschikbaar zijn voor de taken in de gevangenissen zelf. Een betere opleiding vereist dus voldoende budget en personeel.

Minimale dienstverlening bij staking

De federale Ombudsman is tevreden dat het wetsontwerp een minimale dienstverlening voorziet in de gevangenissen tijdens een stakingsperiode. Hij had dat aanbevolen aan het Parlement in 2015, herinnerde er aan tijdens de stakingen in de gevangenissen in mei 2016 en werd gesteund door de oproep van het CPT (Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing) in 2017. Het onderzoek van de klachten van gedetineerden tijdens de stakingen van 2016 en in de zomer van 2018 bevestigde verschillende wantoestanden.

Om elke onmenselijke of onterende bejegening tijdens stakingsperiodes te vermijden, stelt de federale Ombudsman voor om dit wetsontwerp aan te passen.

Guido Herman, federaal Ombudsman: “Gevangenen zijn volledig afhankelijk van de Staat. Die moet daarom hun fundamentele rechten en noden waarborgen. De manier waarop wij gevangenen behandelen, is een goede maatstaf voor de staat van onze democratie.”

Lees het advies van de federale Ombudsman.

gepost op: 30/11/2018