Home

16/07/2018

Nationale feestdag: ontdek de federale Ombudsman in het parlement!

De federale Ombudsman verwacht u op 21 juli, tijdens de opendeurdag van het federaal parlement. Kom kennismaken met ons team, bezoek het parlement en ontdek hun opdracht en werking.

lees meer
22/06/2018

Ontmoeting met de Ombudsman van Senegal

Op 21 juni 2018 kreeg de federale Ombudsman bezoek van Alioune Badara Cissé, Ombudsman van de Republiek Senegal. Een interessante uitwisseling tussen ombudsmannen over hun werkmethodes ! 

lees meer
07/06/2018

Verschil tussen recht hebben en recht krijgen in gezinshereniging

De behandeling van de visumaanvragen voor gezinshereniging bij de Dienst Vreemdelingenzaken en/of de FOD Buitenlandse Zaken verloopt niet probleemloos. De federale Ombudsman wijst op een aantal belemmeringen die hij toelichtte in de commissie Binnenlandse Zaken van het parlement.

lees meer
22/05/2018

Franstalig netwerk van Ombudsmannen blaast 20 kaarsjes uit!

Al 20 jaar zet de “Association des Ombudsmans et Médiateurs de Francophonie” (AOMF), waarvan de federale Ombudsman een actief lid is, zich in voor de rechtsstaat en de grondrechten van burgers.

lees meer
23/04/2018

De federale Ombudsman wijst op het verschil tussen recht hebben en recht krijgen

Burgers hebben het moeilijk om hun rechten uit te oefenen. Dat stelt de federale Ombudsman vast in zijn jaarverslag 2017, op basis van de dagelijkse realiteit die hij ziet in zijn klachten. De federale Ombudsman: “Burgers rechten geven is één ding, maar dan moet ook alles worden gedaan opdat ze ook echt van die rechten kunnen gebruikmaken.”

lees meer