Home

Onze nieuwe opdracht : onderzoek van veronderstelde integriteitsschendingen

Vanaf heden kunnen federale ambtenaren misbruiken of onregelmatigheden binnen de administratie melden bij de federale Ombudsman. Als de feiten kennelijk gegrond blijken, zal de federale Ombudsman een onderzoek starten en verleent hij de ambtenaar bescherming.

Telefoneer
Bel het gratis nummer
0800 99 962
04/04/2014

Onze nieuwe opdracht : onderzoek van veronderstelde integriteitsschendingen


Vanaf 4 april 2014 fungeert de federale Ombudsman als Centraal Meldpunt voor federale ambtenaren die te maken hebben met een veronderstelde integriteitsschending.

lees meer
24/03/2014

De ervaring ten dienste van de burger

Het jaarverslag vermeldt de belangrijkste problemen waar de burger wakker van ligt, en hoe de federale Ombudsman in het dagelijkse leven hierbij kan helpen.

lees meer
17/12/2013

Dossier Afghanen : verduidelijking standpunt van de federale Ombudsman


Naar aanleiding van recente persartikels over “een mogelijke bemiddelingsopdracht” van de Federale Ombudsman in de dossiers van de Afghaanse asielzoekers, wensen de federale ombudsmannen Guido Herman en Catherine De Bruecker de stand van zaken duidelijk te schetsen.

lees meer
11/12/2013

Voor elk probleem… een ombudsman

België telt een groot aantal ombudsmannen. Maar wat doen ze eigenlijk en bij wie moet je terecht met jouw specifiek probleem? Om op die vragen te antwoorden, hebben de Belgische ombudsmannen een gemeenschappelijke website gebouwd. Een paar klikken volstaan om een antwoord op je vraag te krijgen.

lees meer
27/11/2013

De federale ombudsman in Dakar

In Senegal vindt het 8ste congres van het AOMF (Association of Ombudsmen and Mediators of La Francophonie). Ook de federale Ombudsman levert actief bijdragen aan dit vierdaagse congres dat wereldwijd meer dan 80 deelnemers telt.

lees meer