Home

Vakantie in zicht ? Vergeet de kids-ID niet !

Zonder kids-ID zal uw kind jonger dan 12 jaar een reispaspoort nodig hebben, zelfs binnen Europa.

Telefoneer
Bel het gratis nummer
0800 99 962
20/06/2014

Vakantie in zicht ? Vergeet de kids-ID niet !

De kids-ID is een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar. Zij maakt reizen binnen Europa en landen zoals Tunesië, Egypte en Cyprus mogelijk. Voortaan blijft zij drie jaar geldig, zelfs wanneer uw kind 12 jaar wordt.

lees meer
22/05/2014

Ouderschapsverlof : ook in de ambassades

Voor de mensen werkzaam in de buitenlandse ambassades in België was niets voorzien. De federale Ombudsman heeft aan het Parlement gevraagd om deze leemte in de wetgeving op te vullen. Twee jaar later is hen dit recht gewaarborgd.

lees meer
04/04/2014

Onze nieuwe opdracht : onderzoek van veronderstelde integriteitsschendingen


Vanaf 4 april 2014 fungeert de federale Ombudsman als Centraal Meldpunt voor federale ambtenaren die te maken hebben met een veronderstelde integriteitsschending.

lees meer
24/03/2014

De ervaring ten dienste van de burger

Het jaarverslag vermeldt de belangrijkste problemen waar de burger wakker van ligt, en hoe de federale Ombudsman in het dagelijkse leven hierbij kan helpen.

lees meer
17/12/2013

Dossier Afghanen : verduidelijking standpunt van de federale Ombudsman


Naar aanleiding van recente persartikels over “een mogelijke bemiddelingsopdracht” van de Federale Ombudsman in de dossiers van de Afghaanse asielzoekers, wensen de federale ombudsmannen Guido Herman en Catherine De Bruecker de stand van zaken duidelijk te schetsen.

lees meer