wezenbijslag

De heer De Meuter, wiens echtgenote al een paar jaar overleden is, ontvangt sinds begin januari 2007 geen verhoogde wezenbijslag meer voor zijn twee zonen, Robin en Teun. De oudste zoon, Robin, maakt sinds eind december 2006 inderdaad geen deel meer uit van zijn gezin, zoals al gemeld door de heer De Meuter aan de RKW, maar Teun woont wel nog steeds bij zijn vader. Hij begrijpt dan ook niet waarom hij voor geen van beide kinderen nog verhoogde wezenbijslag ontvangt. De beslissing van de RKW om de verhoogde wezenbijslag voor de twee kinderen in beraad te houden, is gebaseerd op informatie van het OCMW. Geen van beide kinderen zou volgens het OCMW nog deel uitmaken van het gezin van de heer De Meuter. Op basis van deze informatie wil de RKW eerst een controle uitvoeren van de gezinssituatie vooraleer er nog verdere uitbetalingen gebeuren. De heer De Meuter wordt hiervan echter niet op de hoogte gebracht. Als de heer De Meuter van de Federale ombudsman verneemt dat de betaling enkel voorlopig is opgeschort en waarom, zegt hij dat er inderdaad sprake van is geweest om Teun via het ComiteĀ“ Bijzondere Jeugdzorg te laten plaatsen, maar dat dit niet is doorgegaan. In afwachting van de afronding van het onderzoek van de RKW wordt de verhoogde wezenbijslag, na tussenkomst van de Federale ombudsman, voor Teun opnieuw uitbetaald.