Het netwerk van de ombudsmannen : POOL

www.ombudsman.beBelgië telt een groot aantal ombudsmannen- en diensten. Daarom is het niet altijd even makkelijk te weten bij welke ombudsdienst u terecht kan met uw probleem.

Op de website van POOL, www.ombudsman.be, kunt u met trefwoorden zoeken naar de ombudsman die u kan helpen.

De ombudsmannen van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen, de steden en gemeenten en een aantal ombudsdiensten uit de privésector vormen samen het Permanent Overleg Ombudslui, afgekort POOL.

POOL stelt zich tot doel om de institutionele bemiddeling te promoten en de uitwisseling van kennis, informatie en goede praktijken tussen de leden te bevorderen. De samenwerking maakt het ook mogelijk om complexe dossiers waarin meerdere ombudsmannen moeten tussenkomen, makkelijker op te lossen.

Alle leden van POOL zijn onpartijdig en onafhankelijk en hebben praktisch dezelfde actiemiddelen. Hun verslagen zijn openbaar. Iederen kan ze raadplegen.

De federale Ombudsman is actief lid van POOL en Catherine De Bruecker, federale Ombudsvrouw, heeft op 28 januari 2011 voor twee jaar het voorzitterschap overgenomen van Jean Marie Hannesse, Ombudsman voor de pensioenen.

gepost op: 22/02/2011