Nieuws

21/10/2015

Nieuwe stap in de klachtenbehandeling bij de FOD Financiën

De federale Ombudsman en de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën hebben een akkoord ondertekend dat de behandeling van uw klachten over fiscale materies zal verbeteren. 

lees meer
08/10/2015

De federale Ombudsman op internationaal congres in Canada

De federale Ombudsman neemt van 12 tot 15 oktober deel aan een internationale bijeenkomst van ombudsmannen in Québec (Canada). Hij zal er zijn ervaring rond integriteit binnen de overheid delen. 

lees meer
07/09/2015

Bezwaarschrift indienen tegen uw aanslagbiljet? Twee tips

Ten eerste: wacht niet te lang. Dien een bezwaarschrift zo snel mogelijk in na ontvangst van uw aanslagbiljet. 
Heeft u toch lang gewacht? Kies dan voor een aangetekende zending. In dat geval geldt de datum van de poststempel. De federale Ombudsman heeft hier jaren voor geijverd.  

lees meer
22/06/2015

Identiteitskaart bijna vervallen? De Europeanen krijgen nu ook een oproeping

In de overtuiging dat ze een oproep zouden krijgen van hun gemeente, lieten meerdere Europeanen de vervaldag van hun identiteitskaart voorbijgaan, met alle gevolgen daaraan verbonden, onder meer met betrekking tot het reizen. De federale Ombudsman vroeg de administratie een oplossing te zoeken om deze problemen in de toekomst te vermijden. Vanaf september is die oplossing er.

lees meer
04/05/2015

Breng ons een bezoekje op het Feest van Europa!

Zaterdag 9 mei verwachten wij u in het Europees Parlement (eerste verdieping) ter gelegenheid van de opendeurdag van de Europese Unie.

lees meer
22/04/2015

Jaarverslag 2014

Vandaag, woensdag 22 april, hebben Catherine De Bruecker en Guido Herman, de federale ombudsmannen, hun activiteitenverslag gebaseerd op de klachten behandeld in 2014, aan het Parlement voorgesteld.

lees meer
09/04/2015

Onderzoek naar de aanvragen tot regularisatie van verblijf om medische redenen


We zijn een onderzoek gestart naar de beleidsmaatregelen die van toepassing zijn in  de  bevoegde afdeling van de Dienst Vreemdelingenzaken die de aanvragen tot regularisatie van verblijf om medische redenen behandelt. 

lees meer
29/06/2009

Onderzoeksverslagen over de werking van de open centra en de gesloten centra

Op maandag 29 juni 2009 heeft de federale Ombudsman de verslagen neergelegd over de werking van de open centra en van de gesloten centra. Beide verslagen en een samenvatting kan u hier raadplegen en downloaden.

lees meer
19/06/2009

Benoeming van een directeur

Bij besluit van de federale Ombudsman van 15 mei 2009 wordt de heer Philippe Nicodème tot directeur (opdrachthouder) benoemd, met uitwerking op 1 juni 2009, voor een periode van drie jaar.

lees meer
25/03/2009

de federale Ombudsman stelt zijn Jaarverslag 2008 voor

Het jaar 2008 bevestigt een trend van de laatste jaren: het aantal klachten bij de federale Ombudsman blijft in stijgende lijn gaan. In 2008 werden er bijna 5 500 nieuwe dossiers aangelegd. Het aantal klachten steeg met 9% tegenover 2007 en met 27%  tegenover 2006. Dit maakt dat er in 2008 bijna 1 000 klachten meer ingediend zijn dan twee jaar geleden.

lees meer