Nieuws

03/02/2015

Voorzitter van Ombudsman.be

Een jaar geleden werd Guido Herman aangesteld als federaal Ombudsman en nu is hij dus ook voorzitter van het netwerk van Belgische ombudsmannen. Hij volgt daarin Catherine de Bruecker op, die de afgelopen twee jaar voorzitter was.

lees meer
04/12/2014

Ombudsman.be in Gent

Op 5 december ontvangt Gent de algemene ledenvergadering van het netwerk van ombudsmannen. Stuit je op een probleem met een administratie, je bank, je energieleverancier, je verzekeringsmaatschappij of je telecom operator? Dan is Ombudsman.be dé verzamelplaats van 26 onafhankelijke ombudsdiensten die paraat staan om je te helpen een oplossing te zoeken.

lees meer
07/10/2014

Nu en dan rijden in een geleende auto met buitenlandse nummerplaat

De fiscus kon in zo’n geval van je eisen om de volledige belasting op inverkeerstelling te betalen én de verkeersbelasting. De federale Ombudsman ontving hierover meerdere klachten en vroeg de administratie dan ook om na te gaan of deze regelgeving wel strookte met het vrij verkeer van goederen binnen Europa. De reglementering is daarop gewijzigd vanaf 1 oktober 2014.

lees meer
20/06/2014

Vakantie in zicht ? Vergeet de kids-ID niet !

De kids-ID is een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar. Zij maakt reizen binnen Europa en landen zoals Tunesië, Egypte en Cyprus mogelijk. Voortaan blijft zij drie jaar geldig, zelfs wanneer uw kind 12 jaar wordt.

lees meer
22/05/2014

Ouderschapsverlof : ook in de ambassades

Voor de mensen werkzaam in de buitenlandse ambassades in België was niets voorzien. De federale Ombudsman heeft aan het Parlement gevraagd om deze leemte in de wetgeving op te vullen. Twee jaar later is hen dit recht gewaarborgd.

lees meer
04/04/2014

Onze nieuwe opdracht : onderzoek van veronderstelde integriteitsschendingen


Vanaf 4 april 2014 fungeert de federale Ombudsman als Centraal Meldpunt voor federale ambtenaren die te maken hebben met een veronderstelde integriteitsschending.

lees meer
24/03/2014

De ervaring ten dienste van de burger

Het jaarverslag vermeldt de belangrijkste problemen waar de burger wakker van ligt, en hoe de federale Ombudsman in het dagelijkse leven hierbij kan helpen.

lees meer
17/12/2013

Dossier Afghanen : verduidelijking standpunt van de federale Ombudsman


Naar aanleiding van recente persartikels over “een mogelijke bemiddelingsopdracht” van de Federale Ombudsman in de dossiers van de Afghaanse asielzoekers, wensen de federale ombudsmannen Guido Herman en Catherine De Bruecker de stand van zaken duidelijk te schetsen.

lees meer
11/12/2013

Voor elk probleem… een ombudsman

België telt een groot aantal ombudsmannen. Maar wat doen ze eigenlijk en bij wie moet je terecht met jouw specifiek probleem? Om op die vragen te antwoorden, hebben de Belgische ombudsmannen een gemeenschappelijke website gebouwd. Een paar klikken volstaan om een antwoord op je vraag te krijgen.

lees meer
27/11/2013

De federale ombudsman in Dakar

In Senegal vindt het 8ste congres van het AOMF (Association of Ombudsmen and Mediators of La Francophonie). Ook de federale Ombudsman levert actief bijdragen aan dit vierdaagse congres dat wereldwijd meer dan 80 deelnemers telt.

lees meer