Over deze website

Doel van de site

Deze site werd opgezet met als doel de burger op een duidelijk manier te informeren over de diensten van de Federale ombudsman en een gebruiksvriendelijk kanaal aan te bieden waar de burger terecht kan met zijn vragen en klachten.

Inhoud en beschikbaarheid van de site

De federale Ombudsman tracht met de grootst mogelijke zorg de informatie op deze site zo beschikbaar, volledig en correct mogelijk aan te bieden. Ondanks deze inspanningen is het echter niet uitgesloten dat er hier en daar toch onjuistheden voorkomen of dat bepaalde informatie niet beschikbaar is. Mocht u dit vaststellen, dan vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij zullen vervolgens alles in het werk stellen om de fout zo snel mogelijk recht te zetten.

Gebruiksvoorwaarden

De informatie die u kan terugvinden op deze site is vrij van rechten, tenzij anders vermeld. Dit wil zeggen dat u deze informatie kosteloos mag overnemen voor persoonlijk gebruik mits vermelding van de bron. Voor het gebruik of de reproductie van multimedia informatie (afbeeldingen, geluid, video en software toepassingen) is steeds een voorafgaande goedkeuring nodig.